ผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำยาหล่อเย็นของ YUSHIRO ถูกคิดค้นและพัฒนาสำหรับงานตัด เจาะ กลึง เจียร ของชิ้นงานที่เป็นโลหะต่างๆ โดยเฉพาะเครื่อง CNC ที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูง ผลิตภัณฑ์ของ YUSHIRO ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ
Appliction Chart (Straight and Water Based Cutting and Grinding oils and Fluids)
    CARBON
STEEL
ALLOY
STEEL
STAINLESS
STEEL
CAST
IRON
ALMINIUM COPPER
ALLOY
NC LATHE

Water

Based

EC50T3,

FGE201

EZ20,

FGE234

FGE234 EC50T3

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

Straight            
AUTOMATIC
LATHE

Water

Based

EC50T3

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

 
Straight

DS50,

KZ315A

UB75,

KZ648

UB75,

KZ648

DS50,

KZ315A

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

DRILLING

Water

Based

EC50T3,

FGE201

EC50T3,

FGE201

EC50T3,

FGE201

EC50T3,

FGE201

EC50T3,

FGE201

 
Straight

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

DS50,

KZ315A

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

REAMING

Water

Based

FGE234 FGE234        
Straight

DS50,

KZ315A

KZ201 KZ201

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

TAPPING

Water

Based

FGE234 FGE234  

EZ20,

FGE234

   
Straight

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

KZ201

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

X2,

KZ201

MILLING

Water

Based

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

FGE234

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

EZ20,

FGE234

Straight NO.3

UB75,

KZ648

UB75,

KZ648

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

NO.2,

CG8M

HOBBING

Water

Based

     

EZ20,

FGE234

   
Straight

NO.8,

NS230

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

DS50,

KZ315A

   
GENERAL
BROACHING

Water

Based

           
Straight

UB75,

KZ648

KZ201 KZ201

DS50,

KZ315A

CG8M  
CYLINDRICAL
GRINDING

Water

Based

FGC822J,

SC95

FGC822J,

SC95

EZ20   EZ20  
Straight            
SURFACE
GRINDING

Water

Based

FGC822J,

SC95

FGC822J,

SC95

EZ20

FGC822J,

SC95

EZ20  
Straight            
INTERNAL
GRINDING

Water

Based

S83 S83 EZ20

FGC822J,

SC95

EZ20  
Straight            
CETERLESS
GRINDING

Water

Based

FGC822J,

SC95

FGC822J,

SC95

FGC822J,

SC95

FGC822J,

SC95

EZ20  
Straight            

Rust preventives

Product
Name

Appearance
Color
ASTM Density Viscosity Flash
Point
Film
Thickness
Prevention
Period
คุณสมบัติพิเศษ
NONRUSTER P307 Brown transparent 6.5 0.88 4.5 42 6.4 6 month ใช้ทั่วไป และ ป้องกันสนิมสำหรับ ตลับลูกปืน
NONRUSTER P307D Brown transparent     1.9 51 0.6 1 month ใช้ป้องกันสนิมในระยะสั้น
NONRUSTER P313 Brown transparent 3.0 0.87 5.5 102 2 4 month ใช้ป้องกันสนิมในระยะปานกลาง และมีสารไล่น้ำชนิดพิเศษ
NONRUSTER ACR Yellow transparent   1.05 13 None   1 week
(5%)
ใช้ผสมกับน้ำ DI 3-5% สำหรับป้องกันสนิมในระยะสั้น
Metal Cleaners
Product Name Purpose Properties
Appearance
Density pH
(3%)
Flash
Point
Steel Material
Copper
Aluminum Dilution
ratio (%)
Cleaning Method & Temp © Characteristics
Spray Dipping
YUSHIRO CLEANER W51H Light soil
cleanig
Light yellow transparent 1.06 7.6 A B A 1 3 Room
temp 60
Room
temp 60
ใช้สำหรับหัวสเปรย์ทำความสะอาด แรงดันสูง
YUSHIRO CLEANER W80 Light soil
cleanig
Light yellow transparent 1.05 8.7   A A A 2 5 Room
temp 80
Room
temp 80
มีฟองน้อยและ ไม่ทำลายผิวอะลูมิเนียม
YUSHIRO CLEANER W85 Light soil
cleanig
Light yellow transparent 1.07 9.1 A B A 2 5 Room
temp 80
Room
temp 80
ใช้สำหรับหัวสเปรย์ทำความสะอาดแรงดันสูง
YUSHIRO CLEANER W85M Light soil
cleanig
Light yellow transparent 1.06 10.7     A A 2 5 Room
temp 80
Room
temp 80
ใช้กับอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม
YUSHIRO CLEANER W180 Light soil
cleanig
Light yellow transparent 1.04 9.8 B A 2 5 Room
temp 80
Room
temp 80
มีสารกันน้ำยาเสียและกันสนิม
YUSHIRO CLEANER W171 Heavy soil
cleanig
Light yellow transparent 1.08 8.3     B B 2 5 50 - 80 50 - 80 สำหรับทำความสะอาดเหล็ก และอะลูมิเนียมที่เปื้อนสิ่งสกปรกมาก
YUSHIRO CLEANER WRS Water
displacement
Light yellow transparent 0.79 97 B A Room
temp
มีสารไล่น้ำสำหรับโลหะที่ไม่เกิดสนิม
YUSHIRO CLEANER WRS30 Water
displacement
Light yellow transparent 0.81   92   A A     Room
temp
พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโลหะที่ไม่เกิดสนิมและมีสารเคลือบผิวกันน้ำ
Additives for Water Based Cutting and Grinding Fluids
Product Name Purpose Amount to be added (ppm)
YUSHILUBE WF-1 กันฟอง 100 - 500
YUSHILUBE WH-1 ปรับค่า PH 1000 - 3000
YUSHILUBE WR-D ปรับค่า PH 1000 - 2000
YUSHILUBE WB-2 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้น้ำยาหล่อเย็น บูดเน่า 1000 - 2000
YUSHILUBE WR2R กันสนิม 1000 - 5000
YUSHILUBE WT-1 ลดความกระด้างของน้ำ 1000 - 2000
YUSHILUBE WF-P ปรับสภาพน้ำกระด้าง 100 - 150