Tipton เป็นผู้นำอันดับ 1 ของญี่ปุ่นในเรื่องงานขัดแบบบาเรล ในญี่ปุ่น Tipton มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 55% ในฐานะที่ Tipton เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องงานขัดบาเรลและด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการขัด
เครื่องขัดบาเรล

เครื่องขัดความเร็วสูง
แบบถังขัด

เครื่องขัดแบบจานหมุน
ความเร็วสูง

เครื่องขัดแบบถังหมุน

เครื่องขัดแบบเขย่า

เครื่องขัดแห้งแบบ
จานหมุนความเร็วสูง

เครื่องคัดแยกชิ้นงาน

เครื่องบำบัดน้ำเสีย

เครื่องดูดของเหลวและ
คัดแยกเศษเหล็ก
‘Kasupon Cleaner’

KILEMAS 
หินขัด มากกว่า 1500 ชนิด พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขของการขัดแบบต่างๆ
หินขัดแบบเซรามิค
สำหรับขัดหยาบ

HT

HS

HGD

HGT
สำหรับขัดทั่วไป

AT

ARP

AS

GD
สำหรับขัดหยาบน้อย

AXT

AXS

GXT

GXRP
สำหรับขัดเรียบ
สำหรับขัดละเอียด และขัดเงา

AWT

HBS

PS

3P

เม็ดขัดแบบพลาสติก
ลูกเหล็กสำหรับขัด
ซอฟท์ มีเดีย
หินขัดแบบแห้ง

ZC

S.B.

SMB

08T
ผงขัด มีมากกว่า 50 ชนิด รองรับการขัดแบบต่างๆ
แบบผง
แบบน้ำ

ผงขัด CO-800 สำหรับขจัดคราบน้ำมัน กันสนิม และช่วยในการขัดหยาบ

น้ำยาขัด LC-NZ
สำหรับขัดเงา

น้ำยา TH-BIIS
สำหรับกันสนิม