KINTSUNE เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องตอกตัวเลขแบบเลเซอร์ และแบบกดตอก ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เครื่องตอกเลขของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
หัวตอกตัวเลข KAX-1
หัวตอก
เครื่องตอกตัวเลข KA-10A
หัวตอก
KD-4N
เครื่องตอกเลขแบบมือกด
 

ตัวอย่างชิ้นงาน
KS-7NX
เครื่องตอกเลขแบบอัตโนมัติ
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม
ชุดควบคุมเครื่อง

ตัวอย่างชิ้นงาน