บริษัท มิยาไทย คอรเปอร์เรชั่น จำกัด เป็นบริษัทสาขาของ มิยากาว่า คอรเปอร์เรชั่น จากญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2524 ดำเนินธุรกิจและจำหน่าย น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่นสำหรับตัดโลหะ เครื่องขัดชิ้นงาน หินขัด เครื่องตอกเลข และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กว่า 30ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมถึง อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรทอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกลุ่มก่อสร้าง

การจำหน่ายและการบริการครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่อยุธยา ชลบุรี ระยอง ลำพูน กรุงเทพและปริมณฑล

มิยากาว่า คอรเปอร์เรชั่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา เนินธุรกิจทั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเป็นผู้ผลิตหลอดไฟพิเศษแบบต่าง ซึ่งมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสินค้า และเครือข่ายการจัดหน่ายครอบคลุมไปทั่วโลก

Hydro Carbonic Ultrasonic Cleaning
Device

UC-7000 Series

Silk Screen Plate Ultrasonic Cleaning
Device

UC-4500